OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Niniejsza witryna internetowa (the “(„Witryna”)”) jest obsługiwana przez firmę Lumenis Ltd. (firma Lumenis Ltd. łącznie z jej podmiotami powiązanymi i zależnymi będzie określana jako „Lumenis”), Firma Lumenis szanuje prywatność osób odwiedzających Witrynę i rozumie, że informacje na temat użytkowników, ich stanu zdrowia i opieki medycznej są danymi wrażliwymi. Firma Lumenis opracowała niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności, aby przekazać informacje o praktykach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji, które użytkownik dostarczył podczas odwiedzenia Witryny. Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy informacji zebranych w niniejszej Witrynie i nie ma związku z poufnością żądnych informacji gromadzonych poza siecią internetową.

Zachęcamy do przeczytania tego Oświadczenia o ochronie prywatności przed przesłaniem informacji. Korzystając z niniejszej Witryny użytkownik potwierdza, że zrozumiał zasady Oświadczenia o ochronie prywatności i zgadza się z nimi

Firma Lumenis będzie co jakiś czas aktualizować Oświadczenie o ochronie prywatności, by uwzględnić informacje otrzymywane od firmy i klientów. Użytkownik jest związany takimi zmianami i powinien zatem co jakiś czas przeglądać Oświadczenie o ochronie prywatności, aby wiedzieć, w jaki sposób Witryna internetowa chroni informacje użytkownika

Lumenis will occasionally update this Privacy Statement to reflect company and Data Subjects’ feedback as well as any legal or regulatory requirements. You are bound by any such revisions and should therefore periodically review this Privacy Statement to be informed of how your information is being handled.

tyle=”font-size: 13.5pt; font-family: ‚Arial’,sans-serif; color: #142846; text-transform: uppercase;”KORZYSTANIE I UJAWNIANIE INFORMACJI NIEBĘDĄCYCH DANYMI OSOBOWYMI, KTÓRE MOGĄ SŁUŻYĆ DO IDENTYFIKACJI

Firma Lumenis nie będzie traktować jako poufne żadnych informacji dostarczonych przez użytkownika, które go nie identyfikują, np. pytań, komentarzy, pomysłów czy sugestii. Użytkownik powinien być świadomy, że firma Lumenis będzie mogła ujawniać za pomocą dowolnych środków i wykorzystywać w dowolnym celu takie informacje według własnego uznania. Dostarczając takie informacje firmie Lumenis użytkownik zdaje sobie sprawę i zgadza się, że nie została stworzona żadna relacja między firmą Lumenis a nim samym i że firma Lumenis nie ma żadnych zobowiązań w stosunku do użytkownika odnośnie do takich informacji.

KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE

Witryna korzysta z plików cookie, aby pomóc użytkownikowi w personalizacji jego doświadczeń w Internecie. Plik cookie to plik tekstowy, który zostaje umieszczony na twardym dysku przez serwer strony sieciowej. Pliki cookie nie mogą być stosowane do uruchamiania programów ani wprowadzenia wirusów do komputera. Pliki cookie są przypisane do użytkownika i mogą być odczytane przez serwer sieciowy w domenie, która plik cookie utworzyła. Jednym z głównych celów plików cookie jest zapewnienie wygodnej funkcji oszczędzającej czas użytkownika. Celem pliku cookie jest dostarczenie informacji o powrocie do określonej strony serwerowi

sieciowemu. Na przykład po spersonalizowaniu Witryn internetowych lub zarejestrowaniu w serwisach lub Witrynach internetowych, plik cookie pomoże stronie internetowej przywołać określone informacje podczas kolejnych wizyt. Upraszcza to proces rejestracji danych osobowych, takich jak adres faktury, adres wysyłki itd. Po powrocie do Witryny internetowej poprzednio dostarczone informacje mogą zostać odzyskane, zatem użytkownik może łatwo korzystać ze spersonalizowanych funkcji.

Można zaakceptować lub odrzucić pliki cookie. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj można zmienić ustawienie przeglądarki, aby odrzucać pliki cookie. Po wybraniu odrzucania plików cookie może nie być możliwe pełne korzystanie z interaktywnych funkcji usług Witryny internetowej.użyciem lub ujawnieniem. Kiedy ma to zastosowanie, dane osobowe (np. numer karty kredytowej) przekazywane innym stronom internetowym, są chronione za pośrednictwem szyfrowania, np. protokołu PayPal lub Secure Socket Layer (SSL). Jednak firma Lumenis nie może zagwarantować, że dane są całkowicie zabezpieczone przed osobami, które mogą podejmować próby ominięcia zabezpieczeń lub przerwania transferu za pośrednictwem Internetu.

WYMOGI REGULACYJNE I EGZEKWOWANIE PRZEPISÓW PRAWA

Nakaz sądowy lub inny wymóg prawny może wymagać od firmy Lumenis ujawnienia danych osobowych umożliwiających identyfikację organom ścigania, sądowi czy organom regulacyjnym. Firma Lumenis będzie współpracować w reagowaniu na takie żądania zgodnie z procesem regulacyjnym lub prawnym i podejmie odpowiednie środki, aby upewnić się, że wnioskodawca rozumie delikatny charakter wszelkich otrzymywanych przez niego danych osobowych związanych ze zdrowiem.
Podczas kontaktowania się w sprawie doświadczeń ze stosowaniem jakichkolwiek naszych produktów możemy korzystać z informacji dostarczonych przez użytkownika w raportach przekazanych do amerykańskiej agencji FDA i w inny sposób wymagany od nas przez prawo czy audyt rządowy. Możemy również wykorzystywać te informacje do kontaktowania się z lekarzem w celu kontroli niespodziewanych zdarzeń związanych z użyciem jakiegokolwiek

PRYWATNOŚĆ DZIECI W INTERNECIE

Firma Lumenis jest zobowiązana chronić prywatność dzieci. Firma Lumenis nie zamierza zbierać danych osobowych od dzieci poniżej 18 r.ż., jednak Lumenis jest zależny od tego, czy użytkownicy Witryny internetowej identyfikują się jako dzieci poniżej 18 r.ż., w związku z czym Lumenis nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie, jeśli wiek użytkownika nie został prawidłowo określony lub w ogóle. Jeżeli dziecko dostarczy nam dane osobowe umożliwiające identyfikację, rodzic lub opiekun może skontaktować się z nami pod adresem receptionil@lumenis.com.

INFORMACJE KONTAKTOWE

Firma Lumenis z zadowoleniem przyjmuje komentarze i pytania dotyczące niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. Jeżeli zdaniem użytkownika Witryna nie przestrzega wymogów niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, należy skontaktować się z firmą Lumenis pod adresem: receptionil@lumenis.com. Dołożymy wszelkich uzasadnionych ekonomicznie starań, aby szybko określić i rozwiązać problem.

Powrót do góry