Ostatnia Weryfikacja przez:  2 stycznia 2020 r.

Niniejsza strona internetowa („Strona internetowa”) jest prowadzona przez Lumenis Ltd. (Lumenis Ltd. i jej spółki zależne zwane są dalej Lumenis), z siedzibą przy ulicy Ha’Kidma 6, POB 240, Yokneam Industrial Park, Yokneam 2069204, Izrael. Lumenis szanuje prywatność odwiedzających tę Stronę internetową i inne osoby, z którymi współpracujemy („Ty” lub „Osoby, których dane dotyczą”). Firma Lumenis opracowała niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności, aby poinformować o naszych praktykach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji o Osobach, których dane dotyczą.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie do informacji zebranych na tej Stronie internetowej lub w inny sposób, w związku z dostarczaniem naszych produktów i usług („Usługi Lumenis”). Jeśli korzystasz tylko z tej Strony internetowej i nie masz innych kontaktów z Lumenis, pamiętaj, że wiele z poniższych informacji, w tym szczegóły dotyczące rodzaju danych zebranych o Tobie i ich wykorzystania, NIE dotyczą Ciebie. Na ile tylko to możliwe wskazujemy, gdy określone informacje nie są dla Ciebie istotne, ale w przypadku jakichkolwiek niejasności lub jeśli potrzebujesz wyjaśnień, skontaktuj się z nami zgodnie z instrukcjami podanymi w tym oświadczeniu poniżej.

Poświęć chwilę na zapoznanie się i zrozumienie niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. Korzystając z tej Strony internetowej lub w inny sposób wchodząc interakcję z Lumenis po zapoznaniu się z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności, potwierdzasz, że rozumiesz i zgadzasz się (jeżeli taka zgoda jest wymagana przez obowiązujące prawo) na warunki niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

Lumenis aktualizuje okresowo niniejsze Oświadczenie o prywatności, aby odzwierciedlić opinie firmy i Osób, których dane dotyczą oraz wszelkie wymogi prawne lub regulacyjne. Zmiany te są dla Ciebie wiążące, dlatego powinieneś regularnie przeglądać niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności dla uzyskania informacji o sposobie przetwarzania Twoich danych.

 * OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O PRACĘ:

Jeśli jesteś kandydatem do pracy w Europejskim Obszarze Gospodarczym, za pośrednictwem naszej strony „Kariera” lub w inny sposób, zapoznaj się również z
Oświadczeniem kandydata do pracy.

* PRACOWNICY LUMENIS:

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności nie ma na celu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pracowników Lumenis, jako takich.

DODATKOWE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW KALIFORNII::

Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, zapoznaj się również z sekcją [Ważne informacje dodatkowe dla mieszkańców Kalifornii].

 1. POZYSKIWANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, adres, numer telefonu, narodowość, zawód, specjalizacja, stan zdrowia, zainteresowania i inne informacje podane przez Ciebie lub w inny sposób wymienione poniżej, mogą być pozyskiwane w następujący sposób:

Informacje, które przekazujesz Lumenis:

Jeśli zdecydujesz się udostępnić informacje w ramach interaktywnych treści Strony internetowej (w tym nasze strony Kontakt, Uzyskaj wycenę, komentarze, pokoje rozmów, usługi czat, fora dyskusyjne, dyskusje publiczne lub wszelkie inne dostępne dla Ciebie funkcje), dowolne osobiste informacje, które zdecydujesz się udostępnić lub ujawnić, mogą być gromadzone i wykorzystywane przez Lumenis lub osoby trzecie, które zapewniają wsparcie w takich celach. Oświadczenie o ochronie prywatności firmy LivePerson, Inc. (która zarządza usługami czat) można znaleźć <tutaj>.

Jeśli wchodzisz w interakcję lub relacje z Lumenis, czy to za pośrednictwem Strony internetowej, czy w inny sposób, w tym offline lub za pośrednictwem innych stron internetowych, sieci lub systemów obsługiwanych lub używanych przez Lumenis, i zdecydujesz się udostępnić nam informacje za pośrednictwem formularzy, korespondencji, rozmów, spotkań, wizytówek, umów, zamówień, poprzez uczestnictwo w targach lub innych wydarzeniach, nasze strony w mediach społecznościowych itp., wszelkie dane osobowe, które zdecydujesz się udostępnić lub ujawnić, mogą być gromadzone i wykorzystywane przez Lumenis.

Jeśli masz rzeczywiste lub potencjalne relacje biznesowe z Lumenis, w tym jeśli jesteś faktycznym lub potencjalnym klientem, sprzedawcą, dostawcą lub usługodawcą, możesz zostać poproszony o dostarczenie nam przekazanie danych osobowych, takich jak numer i kopia dowodu tożsamości, numer i kopia paszportu, dane rachunku bankowego i inne dane finansowe, które są niezbędne dla Lumenis w celu nawiązania z Tobą stosunków handlowych.

Informacje, które gromadzimy lub generujemy na Twój temat:

Obejmują one (między innymi):

 • Informacje na temat usług Lumenis, które przeglądałeś, którymi były zainteresowany, dla których zwróciłeś się o wycenę lub które zakupiłeś oraz nasze interakcje z Tobą;
 • Kiedy przebywasz na Stronie internetowej, wykorzystujemy pliki cookie do zbierania informacji technicznych o usługach, z których korzystasz, oraz o sposobie korzystania z nich.Więcej informacji na temat plików cookie używanych przez Lumenis można znaleźć w sekcji „Korzystanie z plików cookie” poniżej;
 • W stosownych przypadkach możemy otrzymywać lub gromadzić powyższe i / lub inne informacje od stron trzecich, takich jak nasi dostawcy usług sieciowych i analitycznych; Jeśli skontaktujemy się z Tobą bez podania nam swoich danych kontaktowych, możemy zgodnie z prawem uzyskać powyższe i / lub inne informacje od innych stron trzecich, takie jak „yellow pages” lub inne publicznie dostępne rejestry, polecenia, dostawcy danych lub nasi dystrybutorzy lub partnerzy biznesowi, którzy mogą zidentyfikować Cię jako potencjalnego zainteresowanego lub potencjalnego klienta; i
 • Jeśli jesteś potencjalnym nabywcą lub partnerem biznesowym, możemy otrzymywać informacje o Tobie od dostawców informacji o zdolności kredytowej.

Zbieranie zanonimizowanych danych za pośrednictwem Strony internetowej:

Lumenis zbiera, za pośrednictwem Strony internetowej, zanonimizowane informacje demograficzne, takie jak Twój kod pocztowy, wiek, płeć, preferencje, zainteresowania oraz inne stosowne dane. Istnieją również informacje o Twoim sprzęcie komputerowym i oprogramowaniu, które są automatycznie gromadzone przez Stronę internetową. Informacje te mogą obejmować między innymi: Twój adres IP, typ przeglądarki, nazwy domen, czasy dostępu i adresy stron odsyłających. Informacje te są wykorzystywane przez Lumenis do świadczenia usługi, w celu utrzymania jakości usługi i dla uzyskania ogólnych statystyk, dotyczących korzystania ze Strony internetowej.

Witryny stron trzecich:

Strona internetowa zawiera odnośniki do innych stron internetowych, które mogą zawierać przydatne informacje. Ponadto nasza strona „Kariera” zawiera odnośnik do strony internetowej zewnętrznego usługodawcy, na której opublikowane są nasze otwarte stanowiska i formularze zgłoszeniowe na takie stanowiska. Lumenis zachęca do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności stron, które odwiedzasz korzystając z odnośnika na Stronie internetowej, aby dowiedzieć się w jaki sposób strony te zbierają, wykorzystują i udostępniają Twoje informacje. Lumenis nie ponosi odpowiedzialności za oświadczenia o ochronie prywatności lub inne treści na stronach internetowych niż rodzina witryn Strony internetowej. Powyższe obejmuje przypadek, w którym strony internetowe osób trzecich mogą przekazywać informacje dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przez Lumenis. W takim przypadku postanowienia niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności mają pierwszeństwo i zastępują wszelkie takie informacje.

Aktualizacja informacji i rezygnacja:

Możesz skontaktować się z nami, aby zaktualizować lub poprawić dużą część swoich danych osobowych, które przekazujesz nam za pośrednictwem Strony internetowej lub w inny sposób, innych niż ograniczone informacje opisane poniżej w sekcji Wymagania regulacyjne i egzekwowanie prawa, lub w celu rezygnacji z naszych wysyłek i innych usługi oraz komunikacji, które mogłeś zasubskrybować. W tym celu prosimy o kontakt na adres privacy@lumenis.com.

Dla mieszkańców Kalifornii przeznaczony jest dedykowany formularz internetowy, który można znaleźć [tutaj ].

 1. WYKORZYSTANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Lumenis wykorzystuje dane osobowe, między innymi:

 • w celu świadczenia usług, o które się zwróciłeś, do interakcji z Tobą i udzielania lub uzyskiwania odpowiedzi na komentarze, pytania i prośby, jeśli zostały opublikowane przez Ciebie w Stronie internetowej lub przekazane w inny sposób;
 • do obsługi Strony internetowej;
 • w celu ochrony naszych materiałów i treści oraz bezpieczeństwa naszych sieci i systemów;
 • dla skutecznego marketingu i sprzedaży naszych produktów i usług, w tym poprzez kategoryzację i klasyfikację Osób, których dane dotyczą, w celu spersonalizowania naszych usług i reklamy oraz interakcji z takimi osobami;
 • w celu informowania Cię o innych produktach lub usługach dostępnych w Lumenis;
 • możemy również skontaktować się z Tobą za pośrednictwem ankiet w celu uzyskania Twojej opinii na temat bieżących usług lub potencjalnych nowych usług, które mogą być oferowane;
 • w celu realizacji skutecznych transakcje oraz realizacji naszych obowiązków i naszych praw, wynikających z umów z Tobą, w stosownych przypadkach;
 • w celu ulepszania, dopasowywania i dostosowywania naszych produktów i usług;
 • w celu skutecznego zarządzania naszymi korespondentami biznesowymi;
 • ogólnie, w celu wydajnego, skutecznego i bezpiecznego zarządzania i ochrony naszej firmy, aktywów i obiektów;
 • w celu spełniania uzasadnionych celów biznesowych w inny sposób (np. w związku ze sprzedażą całości lub części naszej działalności);
 • w celu spełnienia wszelkich obowiązków prawnych lub regulacyjnych, którym podlegamy (w tym wypełniania wszelkich wniosków organów regulacyjnych lub innych właściwych organów publicznych (patrz „Wymagania regulacyjne i egzekwowanie prawa” poniżej);
 • w celu ustanowienia, wykonywania lub obrony naszych praw lub dla celów postępowania sądowego;
 • w celu zapobiegania i wykrywania przestępstw lub działań nieuczciwych, nadużyć lub innych niewłaściwych lub nieuprawnionych zachowań; oraz
 • możemy wykorzystywać niewrażliwe dane osobowe do jakichkolwiek innych celów, w których możemy wykorzystywać wrażliwe dane osobowe, jak wyszczególniono poniżej.

Wrażliwe dane osobowe, które możemy gromadzić na Twój temat:

Niektóre formy „wrażliwych danych osobowych” podlegają szczególnej ochronie lub ograniczeniom prawnym na niektórych terytoriach, w tym w UE. Do tych celów „wrażliwymi danymi osobowymi” są dane dotyczące: pochodzenia rasowego lub etnicznego; poglądów politycznych; przekonań religijnych i światopoglądowych; przynależności do związków zawodowych; dane genetyczne; dane biometryczne; dane dotyczące stanu zdrowia lub seksualności lub orientacji seksualnej. Ponadto będziemy przetwarzać dane dotyczące działalności przestępczej lub postępowań, które, choć nie są danymi wrażliwymi w ścisłym znaczeniu tego słowa, są traktowane w podobny sposób.

Będziemy przetwarzać Twoje wrażliwe dane osobowe tylko wtedy, gdy zezwala na to prawo i tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z następujących warunków:

 • wyraziłeś wyraźną pisemną zgodę na przetwarzanie danych (i wówczas, jeśli dane te zostaną przekazane przez Ciebie za pośrednictwem Strony internetowej, przesłanie stosownego formularza, komentarza lub wpisu na Stronie internetowej będzie stanowić „wyraźną zgodę” na piśmie);
 • przetwarzanie jest konieczne dla ochrony Twojego zdrowia, bezpieczeństwa lub innych żywotnych interesów w nagłych przypadkach (lub innych osób), gdy jesteś fizycznie lub prawnie niezdolny do wyrażenia zgody;
 • dane zostały podane przez Ciebie do wiadomości publicznej;
 • przetwarzanie jest konieczne do celów lub w związku z wszelkimi faktycznymi lub przyszłymi postępowaniami sądowymi, w celu uzyskania porady prawnej lub w inny sposób w celu ustanowienia, realizacji lub obrony praw wynikających z obowiązującego prawa lokalnego lub gdy sądy działają w ramach swoich zdolności sądowych;
 • przetwarzanie jest konieczne ze względu na istotny interes publiczny na podstawie prawa lokalnego, które jest proporcjonalne do zamierzonego celu i które zawiera odpowiednie środki ochronne;
 • przetwarzanie jest konieczne profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy;
 • przetwarzanie jest konieczne w celu zapobiegania i wykrywania przestępstw lub działań nieuczciwych, nadużyć lub innych niewłaściwych lub nieuprawnionych zachowań;
 • przetwarzanie jest konieczne do celów archiwizacji w interesie publicznym lub do celów badań naukowych i historycznych lub do celów statystycznych; lub
 • przetwarzanie jest w inny sposób dozwolone przez prawo.

W każdym przypadku będziemy spełniać wszelkie wymogi prawne i stanowczo egzekwować obowiązek zachowania poufności, na przykład w odniesieniu do dostępu do dokumentacji medycznej.

Ujawnianie danych osobowych stronom trzecim:

Lumenis nie sprzedaje, wynajmuje ani nie dzierżawi swoich baz danych klientów stronom trzecim. Możemy udostępniać dane osobowe podmiotom grupy Lumenis w celach opisanych powyżej.Lumenis podejmie kroki w celu zapewnienia, że ​​dostęp do danych osobowych będą mieli tylko ci pracownicy takich firm, dla których będzie to niezbędne do celów opisanych w niniejszym Oświadczeniu.

Ponadto Lumenis może udostępniać dane zaufanym partnerom i świadczyć usługi poza grupą Lumenis w ramach realizacji niektórych lub wszystkich celów opisanych powyżej, w tym między innymi w celu reklamowania i promowania naszych produktów i usług, przeprowadzania analiz statystycznych, ankiet, kampanii, dystrybucji pocztą elektroniczną lub tradycyjną, obsługi klienta, hostowania baz danych, zapewniania platformy kontaktowej, zapewniania narzędzia do zarządzania projektami, przetwarzania płatności lub organizowania dostaw oraz świadczenia usług i doradztwa finansowego i prawnego. Lumenis może również przekazywać pytania zamieszczone w naszej Stronie internetowej stronom trzecim, takim jak lokalni dystrybutorzy, w celu uzyskania odpowiedzi. Żadna z takich stron trzecich nie ma lub nie będzie miała prawa wykorzystywać Twoich danych osobowych, z wyjątkiem świadczenia tych usług na rzecz Lumenis, i strony te są zobowiązane do zachowania poufności Twoich informacji.

Możemy również udostępniać dane osobowe stronom trzecim w następujących celach:

 • w przypadku sprzedaży któregokolwiek z naszych przedsiębiorstw lub aktywów, w którym to przypadku możemy ujawnić Twoje dane osobowe potencjalnemu nabywcy dla celów badania due diligence;
 • w przypadku nabycia Lumenis przez stronę trzecią, w którym to przypadku możemy ujawnić Twoje dane osobowe, które posiadamy, potencjalnemu nabywcy;
 • jeżeli jest to wymagane przez właściwe organy ze względów prawnych, podatkowych i finansowych; i
 • w zakresie wymaganym przez prawo, na przykład jeśli będziemy zobowiązani do ujawnienia Twoich danych osobowych w celu wypełnienia wszelkich zobowiązań prawnych, ustanowienia, egzekwowania lub obrony naszych praw.

 

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY LUB KRAJ TWOJEGO ZAMIESZKANIA

Dane osobowe, które pozyskujemy od Ciebie, mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu docelowym poza krajem, w którym mieszkasz. Mogą być również przetwarzane przez pracowników działających poza tym krajem, którzy pracują dla Lumenis, profesjonalnych doradców lub bankiw.

W przypadku przekazywania Twoich danych osobowych do innego kraju zapewnimy, aby każde przekazanie danych osobowych było zgodne z przepisami o ochronie danych.

Więcej informacji na temat ochrony Twoich danych osobowych w przypadku ich przekazywania poza EOG lub poza kraj Twojego zamieszkania (w tym kopię standardowych klauzul ochrony danych, które podpisaliśmy lub podpiszemy z odbiorcami Twoich danych osobowych, jeśli będzie to wymagane) można uzyskać, kontaktując się z nami, korzystając z danych, zawartych w sekcji „Kontakt z nami” poniżej.

 1. WYKORZYSTYWANIE I UJAWNIANIE INFORMACJI INNYCH NIŻ OSOBOWE

Lumenis nie będzie traktować jako poufne żadnych przekazanych przez Ciebie informacji, które nie są danymi osobowymi, takich jak pytania, komentarze, pomysły lub sugestie. Powinieneś mieć świadomość, że Lumenis może dowolnie ujawniać takie informacje, według własnego uznania, za pomocą wszelkich środków i wykorzystywać je w dowolnym celu. Przekazując Lumenis takie informacje, rozumiesz i zgadzasz się, że nie rodzi to żadnych relacji między Lumenis a Tobą, zaś Lumenis nie ma wobec Ciebie jakichkolwiek zobowiązań w związku z takimi informacjami. W przypadku gdy takie informacje umożliwiają identyfikację osoby, będą one przetwarzane zgodnie z sekcją 2 powyżej.

 1. WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIE

Kwestie ogólne

Strona internetowa korzysta z plików cookie. Plik cookie to niewielkie pliki danych, wysyłane ze strony internetowej i przechowywane na komputerze lub urządzeniu użytkownika przez
przeglądarkę internetową użytkownika podczas przeglądania przez niego strony internetowej.Pliki te umożliwiają funkcjonowanie stron internetowych lub dostarczanie informacji właścicielom strony internetowej lub innym stronom trzecim, które otrzymują dane pozyskane z tej strony internetowej. Gdy odwiedzasz dowolną stronę internetową, może ona przechowywać lub odzyskiwać informacje o Twojej przeglądarce, głównie w postaci plików cookie. Te informacje mogą dotyczyć Ciebie, Twoich preferencji lub Twojego urządzenia. Pliki cookie nie mogą być używane do uruchamiania programów ani przesyłania wirusów na komputer. Pliki cookie są jednoznacznie przypisane do Ciebie i mogą być odczytywane tylko przez serwer sieciowy w domenie, która je wygenerowała.

Plik cookie pozostanie w folderze plików cookie Twojej przeglądarki po zamknięciu przeglądarki i zostanie ponownie aktywowany po ponownym otwarciu strony internetowej, chyba że zostanie usunięty. Możesz usunąć plik cookie w dowolnym momencie.

Cele

Jednym z głównych celów wykorzystywania plików cookie jest personalizacja korzystania z Internetu i zapewnienie oszczędności czasu. Plik cookie informuje serwer, że ponownie otworzyłeś określoną stronę. Na przykład, jeśli spersonalizujesz strony Strony internetowej lub zarejestrujesz się w usługach lub na stronach Strony internetowej, plik cookie umożliwia Stronie internetowej przywołanie określonych informacji na Twój temat podczas kolejnych wizyt. Upraszcza to proces zapisywania Twoich danych osobowych, takich jak adresy rozliczeniowe, adresy wysyłki i tak dalej. Po powrocie na stronę internetową informacje, które wcześniej podałeś, można odzyskać, dzięki czemu możesz łatwo korzystać z dostosowanych funkcji Strony internetowej.

Inne główne cele plików cookie obejmują:

 • Śledzenie korzystania ze Strony internetowej oraz gromadzenie i zapisywanie informacji o odwiedzających Stronę i sposobie korzystania przez nich ze Strony internetowej.Pozwala nam to ulepszyć sposób działania naszych Stron internetowych, określić, czym interesują się nasi użytkownicy, oraz ocenić skuteczność naszych treści, poprzez pozyskiwanie statystyk i danych, dotyczących korzystania ze Strony internetowej.
 • Marketing: Marketingowe pliki cookie pozwalają nam (lub stronom trzecim) monitorować zachowanie użytkowników naszych Stron internetowych, aby skutecznie ukierunkować dostarczanie odpowiednich treści, w tym reklam, użytkownikom, na podstawie ich zainteresowań na naszych Stronach internetowych i witrynach stron trzecich. Te informacje pozwalają nam również monitorować skuteczność naszych cyfrowych kampanii marketingowych i zrozumieć, jak przydatne są nasze reklamy.

Należy pamiętać, że strony trzecie mogą używać plików cookie. Rodzaj plików cookie i związane z tym przetwarzanie danych przez takie strony trzecie jest regulowane przez ich politykę prywatności. Patrz poniżej.

Kontrolowanie plików cookie

Możesz zaakceptować lub odrzucić pliki cookie. Instrukcje usuwania plików cookie z Twojego komputera lub urządzenia mobilnego zależą od używanego systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj masz możliwość modyfikacji ustawień przeglądarki, aby odrzucać pliki cookie, jeśli takie są Twoje preferencje. Jeśli zdecydujesz się odrzucić pliki cookie, możesz nie być w stanie w pełni korzystać z interaktywnych funkcji usług Strony internetowej. Aby uzyskać więcej informacji o plikach cookie, w tym o sposobie ustawienia przeglądarki internetowej tak, aby odrzucała pliki cookie, przejdź do www.allaboutcookies.org.

Pliki cookie stron trzecich

Korzystamy z następujących systemów stron trzecich, które wykorzystują dane z plików cookie:

  1. Google Analytics – ta Strona internetowa korzysta z Google Analytics do analizy korzystania z tej Strony. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie do anonimowego zbierania standardowych informacji rejestrowanych w Internecie i informacji o zachowaniu odwiedzających. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania ze Strony internetowej (w tym adres IP) są przekazywane do Google. Informacje te są następnie wykorzystywane do oceny odwiedzających Stronę internetową i do tworzenia raportów statystycznych dotyczących aktywności na Stronie internetowej.         Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem: http://www.google.com/privacypolicy.html. Możesz zrezygnować z Google Analytics przy użyciu metody, aktualnie dostępnej na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
  2. Analityka internetowa – ta strona korzysta z usługi analityki internetowej Hotjar. Hotjar może rejestrować kliknięcia myszką, ruchy myszki i przewijanie, zaś my wykorzystujemy te informacje w celu poprawy komfortu użytkowania. Hotjar zbiera informacje dotyczące odwiedzanych stron, podejmowanych działań, kraju, używanego urządzenia, systemu operacyjnego i używanej przeglądarki. Hotjar nie zbiera danych osobowych, których dobrowolnie nie wprowadzasz na tej Stronie internetowej. Hotjar nie śledzi twoich nawyków przeglądania tych stron internetowych, które nie korzystają z usług Hotjar. Więcej informacji na temat plików cookie używanych przez Hotjar można znaleźć na:https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information.Jeśli nie chcesz być śledzony przez Hotjar na stronach internetowych, możesz wyłączyć śledzenie za pomocą nagłówka „do not track” lub odwiedzić   https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.
  3. Reklama odsłonowa (remarketing) – ta witryna korzysta z reklamy odsłonowej Google w celu odzwierciedlenia Twoich zainteresowań w sieci (remarketing). Aby określić Twoje zainteresowania, Google będzie śledzić Twoje zachowanie w Internecie za pomocą plików cookie. Możesz przeglądać, usuwać lub dodawać kategorie zainteresowań, powiązane z przeglądarką, za pomocą Menedżera preferencji reklamowych Google, dostępnego pod adresem:   http://www.google.com/ads/preferences/.Jednak ten mechanizm rezygnacji wykorzystuje plik cookie, zatem jeśli usuniesz pliki cookie z przeglądarki, rezygnacja nie zostanie zachowana. Aby zapewnić zachowanie rezygnacji dla konkretnej przeglądarki, należy użyć wtyczki do przeglądarki Google dostępnej pod adresem:   http://www.google.com/ads/preferences/plugin.
  4. Hubspot – ta Strona internetowa korzysta z plików cookie Hubspot do określonych celów funkcjonalnych, a także do śledzenia tożsamości odwiedzających, sesji i aktywności w Stronie internetowej oraz uwierzytelniania. Informacje na temat plików cookie Hubspot można uzyskać na stronie:   https://knowledge.hubspot.com/articles/kcs_article/reports/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser.Korzystamy z niektórych, ale nie wszystkich, plików cookie wymienionych w powyższym linku. Nie korzystamy z funkcji Hubspot, która daje użytkownikom możliwość rezygnacji z plików cookie.Warto pamiętać, że ręcznie, a nie za pomocą narzędzia reklamowego Hubspot, umieszczamy kody pikseli witryn mediów społecznościowych na naszych stronach (patrz poniżej), dlatego Hubspot nie będzie w stanie kontrolować umieszczania plików cookie witryn mediów społecznościowych w Twoich przeglądarkach.
  5. Media społecznościowe – kiedy przeprowadzamy kampanie reklamowe na Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram i Pinterest, używamy plików cookie dostarczanych przez te strony internetowe do niektórych lub wszystkich celów opisanych powyżej.
   Dodatkowe informacje na temat Facebook można uzyskać na:   https://www.facebook.com/policies/cookies/;
   dodatkowe informacje na temat LinkedIn można uzyskać na:   https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.;
   dodatkowe informacje na temat Twitter można uzyskać na:   https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies;
   dodatkowe informacje na temat Instagram można uzyskać na:   https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
   zaś dodatkowe informacje na temat Pinterest można uzyskać na:   https://policy.pinterest.com/en/cookies.
  6. Czaty usługowe W zakresie dotyczącym wykorzystania usługi czatu, informacje będą udostępniane firmie LivePerson, Inc., która zarządza usługą. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności LivePerson, Inc., dostępną < tutaj>.
  7. BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Lumenis dokłada uzasadnionych starań, aby zabezpieczyć Twoje dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Lumenis zabezpiecza dane osobowe, przekazywane przez Ciebie, na serwerach komputerowych w kontrolowanym, bezpiecznym środowisku, chroniąc je przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. W stosownych przypadkach dane osobowe (takie jak numer karty kredytowej), przesyłane na inne strony internetowe, są chronione za pomocą szyfrowania, takiego jak PayPal lub protokół Secure Socket Layer (SSL). Lumenis nie może jednak zagwarantować pełnego zabezpieczenia przed osobami, które mogą próbować obejść nasze środki bezpieczeństwa lub przechwycić transmisje przez Internet.

W przypadku danych osobowych, rejestrowanych w formie papierowej, podejmujemy środki organizacyjne w celu zabezpieczenia takich informacji, takie jak przechowywanie dokumentów, zawierających dane osobowe, w zamykanych szafach.

 1. WYMAGANIA REGULACYJNE I EGZEKWOWANIE PRAWA

Na podstawie nakazu sądowego lub w związku z innymi wymaganiami prawnymi, firma Lumenis może zostać zobowiązana do ujawnienia danych osobowych organom ścigania, sądom lub organom regulacyjnym. Lumenis będzie współpracować w odpowiedzi na takie żądania, zgodnie z procedurą regulacyjną lub prawną, i podejmie odpowiednie środki, aby zapewnić, że wnioskodawca rozumie wrażliwy charakter wszelkich otrzymywanych przez niego danych osobowych związanych ze zdrowiem.

Jeśli skontaktujesz się z nami w sprawie swojego doświadczenia w korzystaniu z któregokolwiek z naszych produktów, możemy wykorzystać informacje podane przez Ciebie dla celów raportowania do amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków i / lub podobnych organów regulacyjnych w innych jurysdykcjach oraz w inny sposób, wymagany przez prawo lub rządowe organy kontrolne. Możemy również wykorzystać te informacje do kontaktowania się z Twoim lekarzem w celu uzyskania informacji na temat nieoczekiwanego zdarzenia, związanego z użyciem dowolnego z naszych produktów. Rozumiesz, że w celu zachowania zgodności z prawem Lumenis może nie być uprawniony do spełnienia Twojego żądania o zmianę lub usunięcie danych osobowych, które zostały przekazane Lumenis przez pracownika służby zdrowia lub konsumenta w związku ze zdarzeniem niepożądanym lub reakcją na lek, produkty medyczny lub wyroby medyczne.

 1. PRYWATNOŚĆ DZIECI W INTERNECIE

Firma Lumenis chroni prywatność dzieci. Nie zamierzamy zbierać danych osobowych od dzieci poniżej 18 roku życia, jednak firma Lumenis nie ma wpływu na to, czy użytkownicy Strony internetowej poprawnie identyfikują się jako osoby poniżej 18 roku życia, w związku z tym Lumenis nie ponosi odpowiedzialności za fakt, że wiek użytkownika nie zostanie poprawnie lub w ogóle określony. W przypadku przekazania nam danych osobowych przez dziecko, rodzic lub opiekun tego dziecka może skontaktować się z nami na adres privacy@lumenis.com.

 1. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Czas przechowywania Twoich danych osobowych będzie różny. Okres przechowywania zostanie określony na podstawie różnych kryteriów, w tym:

 • cel, w jakim je wykorzystujemy – będziemy musieli przechowywać dane tak długo, jak będzie to konieczne dla tego celu; i
 • zobowiązania prawne – prawo lub przepisy mogą określać minimalny okres, przez który musimy przechowywać Twoje dane osobowe.
 1. TWOJE PRAWA

Masz szereg praw związanych z danymi osobowymi na Twój temat, które posiadamy. Prawa te obejmują:

 • prawo do uzyskania informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych i dostępu do danych osobowych na Twój temat, które posiadamy;
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że możemy nadal mieć prawo przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli istnieje ku temu inny, uzasadniony powód (inny niż zgoda);
 • w niektórych okolicznościach prawo do otrzymania określonych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego i / lub żądanie przekazania tych danych stronie trzeciej, jeżeli jest to technicznie wykonalne. Pamiętaj, że to prawo dotyczy wyłącznie danych osobowych, które nam przekazałeś;
 • prawo do żądania sprostowania Twoich danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne;
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach. Należy pamiętać, że mogą zaistnieć okoliczności, w których żądasz od nas usunięcia Twoich danych osobowych, a my jesteśmy prawnie upoważnieni do ich zachowania;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach. Tutaj również mogą wystąpić okoliczności, w których żądasz od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, a my jesteśmy prawnie upoważnieni do odrzucenia tego żądania; i
 • prawo do złożenia skargi do regulatora ochrony danych (jego szczegółowe dane podano poniżej), jeśli uważasz, że którekolwiek z Twoich praw zostało przez nas naruszone.

Możesz skorzystać ze swoich praw, kontaktując się z nami na dane kontaktowe, które znajdziesz w sekcji „Informacje kontaktowe” poniżej.

Aby dowiedzieć się więcej o swoich prawach, skontaktuj się z regulatorem ochrony danych w Twojej jurysdykcji lub zapoznaj się z jego stroną internetową. A list of National Data Protection Authorities in Europe can be found at
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080. If you are unsure about which is the correct regulator, please feel free to contact us as provided above for assistance.

11.WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE DLA MIESZKAŃCÓW KALIFORNII

W tej sekcji podajemy informacje dla mieszkańców Kalifornii, zgodnie z wymogami kalifornijskiego prawa ochrony prywatności, w tym Kalifornijskiej Ustawy o ochronie prywatności konsumentów („CCPA”), która wymaga od nas przekazania mieszkańcom Kalifornii określonych informacji, dotyczących przetwarzania ich danych osobowych, niezależnie od tego, czy są pozyskiwane w Internecie czy poza nim.

 

Zgodnie z CCPA „dane osobowe” to wszelkie informacje, które identyfikują, odnoszą się, opisują, są w uzasadniony sposób powiązane lub mogą być bezpośrednio lub pośrednio powiązane z konkretnym mieszkańcem Kalifornii lub gospodarstwem domowym w Kalifornii. Nie obejmuje to danych dostępnych publicznie, zgodnie z definicją CCPA.

 

Informacje osobowe nieobjęte niniejszą sekcją, dotyczącą Kalifornii

Niniejsza sekcja nie dotyczy naszego przetwarzania publicznie dostępnych informacji, udostępnionych zgodnie z prawem przez rządy stanowe lub federalne ani innych danych osobowych, które podlegają wyłączeniu na mocy sekcji 1798.145 (c) – (f) CCPA.

Niniejsza sekcja nie ma również zastosowania do danych osobowych, które pozyskujemy o kandydatach do pracy w Kalifornii, niezależnych wykonawcach lub obecnych lub byłych pracownikach, zatrudnionych w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin oraz tymczasowych oraz pracownikach, kadrze kierowniczej, dyrektorach lub właścicielach Lumenis, i wykorzystywanych wyłącznie w tym kontekście.Pracownicy mogą zapoznać się z polityką prywatności pracowników w intranecie, aby uzyskać więcej informacji.

Kategorie danych osobowych, które pozyskujemy i ujawniamy

 

Poniższa tabela określa w sposób ogólny kategorie danych osobowych (zgodnie z definicją CCPA) na temat mieszkańców Kalifornii, które pozyskujemy, wykorzystujemy i ujawniamy innym w celach biznesowych.Pozyskujemy te kategorie danych osobowych ze źródeł, które wyjaśniono powyżej, w sekcji Pozyskiwanie twoich danych osobowych oraz w celach, które wyjaśniono powyżej, w sekcji Wykorzystywanie Twoich danych osobowych.Pozyskiwanie, wykorzystywanie i ujawnianie przez nas danych osobowych mieszkańca Kalifornii będzie się różnić w zależności od okoliczności i charakteru naszych interakcji lub relacji z takim mieszkańcem.

 

Nie sprzedajemy i nie będziemy sprzedawać Twoich danych osobowych, jednak za zgodą danej osoby mogą być wykorzystywane pliki cookie stron trzecich (zgodnie z opisem w sekcji „Korzystanie z plików cookie” powyżej). 

 

Kategorie danych osobowych  Czy zbieramy? Czy ujawniamy w celach biznesowych
Imię i nazwisko, dane kontaktowe i inne dane identyfikujące: dane identyfikujące, takie jak nazwisko, alias, adres, unikalny identyfikator osobisty, identyfikator online, adres protokołu internetowego, adres e-mail, nazwa konta, numer ubezpieczenia społecznego, numer prawa jazdy, numer paszportu lub inne podobne dane identyfikujące. TAK TAK
Dokumentacja klienta: dokumentacja klienta, w formie papierowej i elektronicznej, zawierająca dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, podpis, cechy fizyczne lub opis, adres, numer telefonu, wykształcenie, aktualne zatrudnienie, historia zatrudnienia, numer ubezpieczenia społecznego, numer paszportu, numer prawa jazdy lub dokumentu tożsamości, numer polisy ubezpieczeniowej, numer rachunku bankowego, numer karty kredytowej, numer karty debetowej lub wszelkie inne informacje finansowe lub płatnicze, informacje medyczne lub informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego. TAK TAK
Informacje Chronione: informacje chronione, zgodnie z prawem stanu Kalifornia lub federalnym, takie jak rasa, kolor skóry, płeć, wiek, religia, pochodzenie narodowe, niepełnosprawność, status obywatelski i informacje genetyczne. TAK TAK
Historia zakupów i tendencje: informacje handlowe, w tym informacje dotyczące własności osobistej, zakupionych produktów lub usług, produktów lub usług uzyskanych lub których zakup czy uzyskanie rozważano, lub inne informacje, dotyczące historii zakupów lub tendencji. TAK TAK
Informacje biometryczne: cechy fizjologiczne, biologiczne lub behawioralne, które można wykorzystywać niezależnie lub w połączeniu ze sobą w celu ustalenia tożsamości osoby, w tym DNA, zdjęcia tęczówki, siatkówki, odcisk palca, odcisk twarzy, ręki, dłoni, układ żył i nagrania głosowe, sposób lub rytm korzystania z klawiatury, sposób lub rytm chodu oraz dane dotyczące snu, zdrowia lub ćwiczeń, które zawierają informacje identyfikujące. TAK TAK
Dane o użytkowaniu: informacje o aktywności w Internecie lub innej sieci elektronicznej, w tym między innymi historia przeglądania, analiza kliknięć, historia wyszukiwania oraz informacje dotyczące interakcji mieszkańców ze stroną internetową, aplikacją lub reklamą. TAK TAK
Dane geolokalizacyjne: dokładne informacje o położeniu geograficznym konkretnej osoby lub urządzenia. TAK TAK
Dane audio, wideo i inne dane elektroniczne: informacje audio, elektroniczne, wizualne, termiczne, węchowe lub podobne informacje, takie jak nagrania z telewizji przemysłowej, zdjęcia i nagrania rozmów telefonicznych oraz inne nagrania audio (np. nagrane spotkania i seminaria internetowe). TAK TAK
Historia zatrudnienia: informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem. TAK TAK
Dane dotyczące o edukacji: informacje dotyczące historii edukacji lub poziomu wykształcenia, które nie są informacjami publicznie dostępnymi, umożliwiające identyfikację, zgodnie z federalną ustawą Family Educational Rights and Privacy (20 U.S.C. sekcja 1232g, 34 C.F.R., część 99). TAK TAK
Profile i wnioski: wnioski formułowane na podstawie dowolnych informacji, określonych powyżej, w celu utworzenia profilu odzwierciedlającego preferencje mieszkańców, cechy, trendy psychologiczne, predyspozycje, zachowanie, postawy, inteligencję, umiejętności i uzdolnienia. TAK TAK

 

Prawa mieszkańców stanu Kalifornia

 

Z zastrzeżeniem określonych wyjątków, mieszkańcy stanu Kalifornia mają prawo bezpłatnie składać następujące żądania:

 

Żądanie usunięcia: Mieszkańcy Kalifornii mają prawo zażądać usunięcia swoich informacji osobowych, które pozyskaliśmy na ich temat oraz usunięcia takich danych osobowych, z wyjątkiem przypadków, objętych wyjątkiem.

 

Żądanie informacji: Mieszkańcy Kalifornii mają prawo zażądać i, z zastrzeżeniem określonych wyjątków, otrzymać kopię określonych danych osobowych, które pozyskaliśmy na ich temat w ciągu ostatnich 12 miesięcy, oraz otrzymać je bezpłatnie (a) pocztą tradycyjną lub (b) drogą elektroniczną w przenośnym i, w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne, łatwo dostępnym formacie, który umożliwia osobie przekazanie tych informacji bez przeszkód innej jednostce. Mieszkańcy stanu Kalifornia mają również prawo zażądać od nas podania określonych informacji o tym, jak przetwarzaliśmy ich dane osobowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w tym:

 

 • kategorie pozyskanych danych osobowych;
 • kategorie źródeł danych osobowych;
 • biznesowe i / lub handlowe cele pozyskiwania i sprzedaży ich danych osobowych;
 • kategorie stron trzecich / którym ujawniliśmy lub udostępniliśmy ich dane osobowe;
 • kategorie danych osobowych, które ujawniliśmy lub udostępniliśmy stronom trzecim w celach biznesowych;
 • kategorie pozyskanych danych osobowych; i
 • kategorie osób trzecich, którym sprzedano dane osobowe mieszkańców oraz kategorie danych osobowych sprzedanych każdej kategorii osób trzecich.

 

Mieszkańcy stanu Kalifornia mogą składać żądanie o informacje maksymalnie dwa razy w każdym 12-miesięcznym okresie.

 

Należy pamiętać, że mieszkaniec stanu Kalifornia, który działa w imieniu podmiotu gospodarczego, a komunikacja lub transakcja z Lumenis odbywa się wyłącznie w kontekście podmiotu gospodarczego zachowującego należytą staranność w odniesieniu do lub dostarczającego lub otrzymującego produkt lub usługę od Lumenis, nie posiada obecnie praw, wymienionych powyżej. Można uzyskać więcej informacji kontaktując się z nami na dane kontaktowe, które znajdziesz w sekcji „Informacje kontaktowe” [poniżej ].

 

Przesyłanie żądań. Żądania dotyczące praw mieszkańców stanu Kalifornia można składać za pomocą naszego dedykowanego formularza internetowego, który można znaleźć [tutaj ], a także kontaktując się z nami pod numerem 877-586-3647 (bezpłatny) lub korzystając z danych kontaktowych, które znajdziesz w sekcji „Informacje kontaktowe” [poniżej ].Odpowiemy możliwe do weryfikacji żądania, otrzymane od klientów ze stanu Kalifornia, zgodnie z wymogami prawa.

 

Prawo do niedyskryminacjiCCPA zakazuje dyskryminacji mieszkańców stanu Kalifornia w zakresie realizacji ich praw wynikających z CCPA. Dyskryminacja ma miejsce, gdy firma zaprzecza lub zapewnia inny poziom lub jakość towarów lub usług albo pobiera (bądź sugeruje, że będzie pobierać) różne ceny, stawki lub kary od mieszkańców, którzy korzystają z swoich praw, przyznanych przez CCPA, chyba że jest to w sposób uzasadniony powiązane z wartościami, zapewnianymi firmie przez dane mieszkańców.Firma może oferować zachęty finansowe do pozyskiwania, sprzedaży lub usuwania danych osobowych mieszkańców stanu Kalifornia, pod warunkiem, że zachęta nie jest niesprawiedliwa, nieuzasadniona, przymusowa lub lichwiarska i jest udostępniana zgodnie z obowiązującymi wymogami w zakresie przejrzystości, świadomej zgody i rezygnacji .

Prawa do prywatności Stanu Kalifornia zgodnie z Prawem Shine-the-Light Stanu Kalifornia

Zgodnie z Prawem Shine-the-Light Stanu Kalifornia (Kodeks Cywilny Stanu Kalifornia, § 1798.83), mieszkańcy stanu Kalifornia, którzy przekazują nam określone dane osobowe, są uprawnieni do żądania i uzyskania od nas, bezpłatnie, informacji o danych osobowych (jeśli takie istnieją), które udostępniliśmy stronom trzecim dla celów własnego marketingu bezpośredniego takich stron trzecich.  Takie żądania mogą być składane raz w roku kalendarzowym, w celu uzyskania informacji na temat udostępniania danych wszelkim stronom trzecim w poprzednim roku kalendarzowym. Mieszkańcy stanu Kalifornia, którzy chcą złożyć takie żądanie, mogą przesłać je na piśmie do CCPA Manager na adres
privacy@lumenis.com lub listownie do Lumenis Inc., 2077 Gateway Place, Suite 300, San Jose, CA 95110. Żądanie powinno potwierdzać fakt, że wnioskodawca jest mieszkańcem stanu Kalifornia i zawierać aktualny adres w Kalifornii.

12 INFORMACJE KONTAKTOWE

Lumenis zachęca do przesyłania komentarzy i pytań, dotyczących niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. Jeśli Twoim zdaniem niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności nie jest przestrzegane na Stronie internetowej lub chcesz uzyskać dodatkowe informacje na temat pozyskiwania, wykorzystywania, ujawniania, przekazywania lub przetwarzania Twoich danych osobowych lub na temat realizacji któregokolwiek z wyżej wymienionych praw, wyślij swoje pytania, komentarze i żądania na adres privacy@lumenis.com. Podejmiemy uzasadnione działania, aby szybko ustalić i wyeliminować problem.

 

Powrót do góry